The Katyn Massacre and its Impact on 1985-1989 Polish-Soviet Relations Cover Image
  • Price 4.00 €

Katyń w relacjach PRL–ZSRR w latach 1985–1989;
The Katyn Massacre and its Impact on 1985-1989 Polish-Soviet Relations

Author(s): Paweł Kowal, Grzegorz Sołtysiak
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Katyń w relacjach PRL–ZSRR w latach 1985–1989 (The Katyn Massacre and its Impact on 1985-1989 Polish-Soviet Relations) „Melodia moralna” z narodem. Notatka Wiesława Górnickiego na temat sprawy Katynia w przemówieniu gen. Wojciecha Jaruzelskiego 11 lipca 1988 roku (Katyn Memorandum of 1988 from Col. Wiesław Górnicki for General Jaruzelski)

  • Issue Year: 54/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 145-162
  • Page Count: 16
  • Language: Polish