The 15th Polish Nationwide Conference entitled The influence of Poland’s independence on the status quo of Churches and other religious organizations (1918–1945–1989), Wrocław, 7-9 May 2018 Cover Image

XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989), Wrocław, 7-9 maja 2018 r.
The 15th Polish Nationwide Conference entitled The influence of Poland’s independence on the status quo of Churches and other religious organizations (1918–1945–1989), Wrocław, 7-9 May 2018

Author(s): Marta Ordon
Subject(s): History, Law, Constitution, Jurisprudence, Theology and Religion
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Keywords: Polska Rzeczpospolita Ludowa;kościoły i związki wyznaniowe;kościół katolicki;
  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 21
  • Page Range: 447-450
  • Page Count: 4
  • Language: Polish