The Polish Nationwide Conference entitled The right to privacy in Churches and other religious organizations: from pastoral secrecy to personal data protection, Warsaw, 15 March 2018 Cover Image

Ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, Warszawa, 15 marca 2018 r.
The Polish Nationwide Conference entitled The right to privacy in Churches and other religious organizations: from pastoral secrecy to personal data protection, Warsaw, 15 March 2018

Author(s): Marta Ordon
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Theology and Religion
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Keywords: duszpasterstwo;ochrona danych osobowych;kościół katolicki;związki wyznaniowe;RODO;
  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 21
  • Page Range: 445-446
  • Page Count: 2
  • Language: Polish