Love, sex and Oxytocin Cover Image

Miłość, seks i oksytocyna
Love, sex and Oxytocin

Author(s): Krzysztof Nowosielski, Robert Kowalczyk, Barbara Hadacz
Subject(s): Sociology
Published by: Leo Media
Keywords: oxytocin; sexual; love; function; men; women

Summary/Abstract: Współczesne badania naukowe wykazały, że oksytocyna ma wielotorowe działanie i odgrywa ważną rolę w rozwoju człowieka. Układ oksytocynergiczny bierze udział w kontrolowaniu porodu, laktacji, interakcji matka-dziecko i ojciec-niemowlę, kontroli rozwoju społecznego, wyboru partnera, tworzeniu więzi, budowania zaufania i relacji. Odgrywa również ważną rolę w regulacji zachowań seksualnych poprzez aktywację szlaku dopaminergicznego w układzie mezolimbicznym i mezokortykalnym, co prowadzi do podniecenia seksualnego, pobudzenia układu limbicznego oraz pozytywnego seksualnego i emocjonalnego wzmocnienia. Może również wzmacniać orgazm i brać udział w kontroli wytrysku u mężczyzn. W wyniku polimorfizmu receptora oksytocynowego, imprintingu hormonalnego i modyfikacji epigenetycznych oksytocyna może mieć różny wpływ na ludzkie zachowania społeczne i seksualne. Celem mniejszej pracy jest przedstawienie wielotorowego działania oksytocyny, obecnych medycznych wskazań do jej stosowania oraz przyszłych możliwości praktycznego zastosowania. W tym celu dokonano analizy dostępnego piśmiennictwa w bazach medycznych PubMed, EBSCO, Embase, Web of Science i Google używając następujących słów kluczowych: "Oksytocyna" "Seksualne" "Zachowania" i "Funkcja". Z 801 publikacji naukowych, 67 najważniejszych zostało wykorzystane go przygotowania niniejszej pracy.

  • Issue Year: 17/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 2-14
  • Page Count: 13
  • Language: Polish