XXXVI Forum of Libraries Section of Universities of the Polish Librarians' Association in the Katowice District Committee "New solutions in the field of copyright and personal data protection - practical comments for librarians"... Cover Image

XXXVI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach „Nowe rozwiązania w dziedzinie prawa autorskiego i ochrony danych osobowych – komentarze praktyczne dla bibliotekarzy”...
XXXVI Forum of Libraries Section of Universities of the Polish Librarians' Association in the Katowice District Committee "New solutions in the field of copyright and personal data protection - practical comments for librarians"...

Author(s): Anna Matysek
Subject(s): Library and Information Science, Conference Report
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Conference report;

Summary/Abstract: Conference-Report: Anna Matysek ‒ XXXVI Forum of Libraries Section of the Polish Librarians' Association in the Katowice District Committee "New solutions in the field of copyright and personal data protection - practical comments for librarians" (Katowice, 7 September 2017)

  • Issue Year: 28/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 139-141
  • Page Count: 3
  • Language: Polish