Reviews Cover Image

Prikazi
Reviews

Author(s): Rajka Glušica, Danijela Radojević
Subject(s): Book-Review
Published by: Filološki fakultet, Nikšić

Summary/Abstract: Jezik i saznanje, Hrestomatija iz kognitivne lingvistike, ur. Katarina Rasulić, Duška Klikovac, Filološki fakultet, Beograd 2014. i Metafore koje istraţujemo, Suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu, ur. Mateusz-Milan Stanojević, Srednja Europa, Zagreb 2014. Ljiljana Šarić, Prostor u jeziku i metafora, Kognitivnolingvistiĉke studije o prefiksinma i prijedlozima, Jesenski i Turk, Zagreb 2014. str. 245 Mihailo Lalić, MeĊuratno knjiţevno stvaralaštvo, proza, poezija i kritika (1935−1941), priredili: dr Mila Medigović-Stefanović, dr Radomir V. Ivanović, Zaviĉajno udruţenje ,,Komovi―, Udruţenje pisaca Kragujevca, Kragujevac, 2014

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 11
  • Page Range: 288-304
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian