The Word Cover Image

Riječ
The Word

Publishing House: Filološki fakultet, Nikšić
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0354-6039
Online-ISSN: 0354-6039
Status: Active

 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 10
 • Issue No. 9
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 16
 • Issue No. 17
 • Issue No. 18
 • Issue No. 19
 • Issue No. 21
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Riječ je časopis Instituta za jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Institut je osnovan je 1993. godine radi organizovanja naučnog rada iz oblasti nauke o jeziku i književnosti. Naučno istraživanje se sprovodilo u okviru projekata za oblasti srpskohrvatskog, engleskog i ruskog jezika, koji su se tada na posebnim odsjecima izučavali na Fakultetu. Danas Institut okuplja nastavnike i saradnike koji rade na sedam studijskih programa: za crnogorski, srpski, engleski, ruski, italijanski, francuski i njemački. Očigledno da je Institut u šesnaest godina postojanja proširio oblasti istraživanja i veoma se kadrovski osnažio i podmladio. Institut ima trideset doktora nauka i nešto više od tog broja magistara. Ove brojke jasno pokazuju da je naučni potencijal Instituta veliki te da je neophodno postojanje časopisa u kojima bi se publikovali rezultati naučnih istraživanja članova Instituta, kao i stručnjaka sa drugih univerziteta i instituta koji se bave lingvistkom i književnošću. Prvi broj Riječi izašao je 1995. godine i to je bio jedini časopis za nauku o jeziku i književnosti u Crnoj Gori. Časopis je u dvobrojevima kontinuirano izlazio do 2005. god. a uređivali su ga: prof. dr Zorica Radulović, prof. dr Novo Vuković i prof. dr Miladin Vuković. Nakon trogodišnjeg prekida u izlaženju a shvatajući značaj glasila ovakvog profila i potrebu koja se u našoj naučnoj i stručnoj sredini osjeća za jednim takvim časopisom, u Institutu smo tokom 2008. godine započeli aktivnosti na pokretanju nove serije časopisa. U želji da napravimo ugledan časopis sa međunarodnom distribucijom, izabrana je nova međunarodna redakcija u kojoj su eminentni naučnici iz lingvistike i nauke o književnosti.Vodeći računa o tradiciji, utvrđena je koncepcija časopisa, stalne i povremene rubrike, zatim, obavezno anonimno recenziranje rukopisa i čitav niz tehničkih i drugih pravila i standarda koji su uobičajeni za naučna glasila. Poslije veoma ozbiljnog angažmana svih članova Redakcije Riječ je pred vama.