The song “Musa i Vogël” (Little Musa) and the muslim ballad of Moriqi brothers Cover Image
  • Price 2.00 €

Kanga “Musa i Vogël” dhe balada myslimane e vëllazërve Moriqi
The song “Musa i Vogël” (Little Musa) and the muslim ballad of Moriqi brothers

Author(s): Adem Zejnullahu
Subject(s): Anthropology, Customs / Folklore
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: Musa i Vogël ; Little Musa; muslim ballad ; Moriqi brothers

Summary/Abstract: Çështja e marrëdhënieve folklorike shqiptaro - sllave në fushën artit e të mendimit kritik, estetik e shkencor, paraqet njërën ndër nyjet më të rëndësishme për shkencën e folkloristikës. Ky studim bëhet edhe më i vështirë sidomos në planin diakronik e sinkronik, kur kihet parasysh faktori kohor, hapësinor, historik, sasior e cilësor. Kaherë është hetuar e pohuar nga studiuesit e ndryshëm se krijimtaria gojore shqiptare me atë sllave dhe me atë të popujve të tjerë të Ballkanit kanë afri të shumta si në përvojën jetësore, ashtu dhe në atë krijuese e artistike. Këto marrëdhënie tradicionale shqiptaro – slave, veçanërisht me traditën myslimane, që njihen mirë në shkrimet e kohës, dekadave të fundit u pasuruan dhe u intensifikuan në të gjitha sferat e jetës e të krijimtarisë imagjinative.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 087-93
  • Page Count: 7
  • Language: Albanian