CRITIQUES AND REVIEWS Cover Image
  • Price 3.00 €

KRITIKA DHE RECENSIONE
CRITIQUES AND REVIEWS

Author(s): Naser Ferri, Sadri Fetiu, Drita Halimi-Statovci, Bashkim Lajçi, Abdyl Kadolli, Jahir Ahmeti, Albin Sadiku, Rrustem Berisha, Adem Zejnullahu
Subject(s): Review
Published by: Instituti Albanologjik i Prishtinës

Summary/Abstract: Abdyl KADOLLI - Zymer Ujkan Neziri, Studime për folklorin I, Eposi i kreshnikëve dhe epika historike, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2006, 329 f. Abdyl KADOLLI - Zymer Ujkan Neziri, Studime për folklorin II, Epika gojore dhe etnokultura, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2008, 326 f. Adem ZEJNULLAHU - Ejup Ceraja, Lepurushi Trimosh (Fabula), Mitrovicë, 2010, f.127. Adem ZEJNULLAHU - Gjokë Sokoli, Prozë Popullore nga Rrafshi i Dukagjinit, Blini, Gjakovë, 2010, f. 240. Albin SADIKU - Vasil S.Tole, “Folklori muzikor – strukturë dhe analizë, II”, Tiranë 2000. Bashkim LAJÇI - Douglas J. Davies, Anthropology and Theology, Berg, Oxford/New York, 2002, f . 236. Drita HALIMI-STATOVCI - Fjalë rasti në promovimin e Albumit të autores Halide Palloshi me titull: Eksponate të Etnografisë Shqiptare në Maqedoni, Shkup 2010. Jahir AHMETI - Rrustem Berisha, Dimensione të këngës popul lore, IAP, Prishtinë, 2011, f. 380. Naser FERRI - Bellinger Gerhard J., Leksikon mitologije, Državna Založba Slovenije, Ljubljana 1997, f.508. Rrustem BERISHA - Stefan Bulo, Fjalë jo dhe aq të urta, Tiranë, 2010, fq. 307. Rrustem BERISHA - Nazmi Beqiri , Këngët e kaçakëve në Malësinë e Karadakut , Kumanovë, 2006, fq. 187. Sadri FETIU - Prof. dr. Adem Zejnullahu, “Vuajtja dhe qëndresa në këngë historike”, IAP, Prishtinë, 2010, f. 440

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 40
  • Page Range: 333-392
  • Page Count: 56
  • Language: Albanian