(Anti)protagonists? Disability in the postwar Serbian prose Cover Image

(Anty)bohaterowie? Niepełnosprawność w wybranych utworach powojennej prozy serbskiej
(Anti)protagonists? Disability in the postwar Serbian prose

Author(s): Alicja Fidowicz
Subject(s): Language and Literature Studies, Sociology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Issue Year: 10/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 137-147
  • Page Count: 11
  • Language: Polish