Studia de Cultura Cover Image

Studia de Cultura
Studia de Cultura

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Subject(s): Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2083-7275
Online-ISSN: 2391-4432
Status: Active

 • 2010
 • 2011
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 3/9
 • Issue No. 4/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 3/10
 • Issue No. 4/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 2/11
 • Issue No. 3/11
 • Issue No. 4/11
 • Issue No. 1/12
 • Issue No. 2/12
 • Issue No. 3/12
 • Issue No. 4/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/13
 • Issue No. 3/13
 • Issue No. 4/13
 • Issue No. 1/14
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 3/14
 • Issue No. 4/14
 • Issue No. 1/15
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Rocznik „Studia de Cultura” jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym szeroko pojętej problematyce medioznawczej i kulturoznawczej; poszczególne numery mają charakter tematyczny i koncentrują się wokół wybranych zagadnień i metodologii. Kolejne wydania skupiają się m.in. na zagadnieniach fotografii, praktykach adaptacji kulturowej, na zjawiskach z pogranicza kultury i jej metodologiach badawczych.