Zachowania autoerotyczne u kobiet a wybrane zmienne psychologiczne Cover Image

Zachowania autoerotyczne u kobiet a wybrane zmienne psychologiczne
Zachowania autoerotyczne u kobiet a wybrane zmienne psychologiczne

Author(s): Monika Szymańska, Joanna Katarzyna Szmyd, Zbigniew Lew-Starowicz
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Leo Media
Keywords: seksualność kobiet; zachowania autoerotyczne; masturbacja; jakość życia; samoocena; obraz ciała; satysfakcja seksualna

Summary/Abstract: Celem projektu badawczego było zbadanie różnic pomiędzy grupą kobiet deklarujących podejmowanie zachowań autoerotycznych i grupą kobiet nieaktywnych autoerotycznie. Porównując obie grupy brano pod uwagę: jakość życia, samoocenę ogólną, samoocenę wyglądu ciała oraz satysfakcję seksualną. Badaniem objęto grupę 50 kobiet deklarujących aktywność autoerotyczną i 50 kobiet nie praktykujących tej formy aktywności seksualnej. Do zweryfikowania postawionych hipotez zastosowano Skalę Satysfakcji z Życia – SWLS, Skalę Samooceny – SES, Skalę Satysfakcji Seksualnej, Rysunkowy Arkusz Samooceny Wyglądu oraz narzędzie autorskie – Kwestionariusz Osobowy, zawierający pytania dotyczące autoerotyzmu. Wyniki badań w większości nie potwierdziły stawianych hipotez. Różnice pomiędzy grupą kobiet aktywnych autoerotycznie i nieaktywnych autoerotycznie okazały się być w większości nieistotne statystycznie.

  • Issue Year: 11/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 14-24
  • Page Count: 11
  • Language: Polish