Techniki psychologii pozytywnej i dialog motywujący w terapii sprawców przestępstw seksualnych. Cover Image

Techniki psychologii pozytywnej i dialog motywujący w terapii sprawców przestępstw seksualnych.
Techniki psychologii pozytywnej i dialog motywujący w terapii sprawców przestępstw seksualnych.

Przegląd współczesnego podejścia do leczenia przestępców seksualnych.

Author(s): Kamila Czajkowska, Zbigniew Lew-Starowicz
Subject(s): Psychology
Published by: Leo Media
Keywords: przemoc seksualna; wykorzystywanie seksualne; terapia

Summary/Abstract: Celem pracy było przedstawienie współczesnego podejścia do terapii przestępców seksualnych oraz oceny jej wyników. W literaturze psychologicznej wielokrotnie opisywano, że niskie poczucie własnej wartości i uczucie wstydu powstrzymuje klientów przed zmianami w życiu oraz blokuje wiarę w możliwość ich wprowadzenia. Bojąc się porażki unikają nowych zadań i działań. Przestępcy seksualni w większości mają niską samoocenę oraz wstydzą się tego jak są postrzegani, stąd można się spodziewać braku zaufania oraz chęci udziału w terapii z ich strony. Zastosowanie technik psychologii pozytywnej, w tym dialogu motywacyjnego, jest skuteczne w uzyskaniu pożądanych zmian u uczestników terapii. Badania pokazują, że metody poznawczo-behawioralne ukierunkowane na znane, konkretne czynniki ryzyka są najbardziej skuteczne w zmniejszaniu recydywy wśród przestępców seksualnych, co sugeruje, że zastosowanie empirycznych modeli, integrujących różne podejścia i metody jest najbardziej efektywne i prowadzi do poprawy jakości życia przestępców seksualnych oraz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństwa.

  • Issue Year: 12/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 2-11
  • Page Count: 10
  • Language: Polish