Reviews Cover Image

Recenzje
Reviews

Author(s): Piotr Żmigrodzki, Monika Szymańska
Subject(s): Language and Literature Studies, Book-Review
Published by: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Summary/Abstract: Piotr Żmigrodzki: Three books about old Polish dictionaries (Mirosława Podhajecka, A history of Polish-English/English-Polish bilingual lexicography (1788-1947); Marcin Jakubczyk, Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej; Marek Raszewski, Studia z leksykografii historycznej, wyd. 2 rozszerzone) /// Anna Seretny, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego by Monika Szymańska

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 121-133
  • Page Count: 13
  • Language: Polish