On the Existence and Nature of Intentional Individuals Cover Image

O existenci a povaze intencionálních individuí
On the Existence and Nature of Intentional Individuals

Author(s): Stanislav Sousedík
Subject(s): Logic
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: V úvodním odstavci svého předchozího příspěvku k problematice intencionálních individuí zveřejněném v časopisu Organon F (Sousedík 2012b) jsem načrtl plán výkladu, který jsem tam splnil jen z části, tj. v některých tam udaných bodech. Přislíbil jsem, že chybějící doplním při nejbližší příležitosti. Příležitost mi byla vlídně poskytnuta redakcí tohoto časopisu, a tak zde pokračuji ve svém výkladu. Co v následujícím uvedu, je do značné míry podníceno kritickými, dílem polemickými, mnou nicméně s vděčností přijímanými, připomínkami, které k mému předchozímu výkladu přičinil prof. P. Cmorej (Cmorej 2012a, 2012b).

  • Issue Year: 19/2012
  • Issue No: 3
  • Page Range: 403-409
  • Page Count: 7
  • Language: Czech