To Conclude the Reflections on Intentional Entities Cover Image

Na zaver uvah o intencionalnich jsoucnech
To Conclude the Reflections on Intentional Entities

Author(s): Stanislav Sousedík
Subject(s): Philosophy, Epistemology
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Rad bych v tomto prispevku shrnul prubeh diskuse probihajici v časopisu Organon F na namet mnou zastavane teorie intencionalnich jsoucen a prozatim ji tim ukončil. Diskuse byla dlouha, začala v r. 2008 a pokračo- vala pak s občasnymi prestavkami až do posledniho, minuleho, čisla časopisu (obsahujiciho duležity prispevek P. Cmoreje 2012). Je mym umyslem na- značit, v kterych bodech jsem pod dojmem kritickych pripominek oponen- tu sve vychozi nazory korigoval, a v kterych jsem naopak setrval na svem stanovisku.

  • Issue Year: 20/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 97-105
  • Page Count: 9
  • Language: Czech