Public receivables reduced by a fiscal crime as a material benefit which are subject to forfeiture Cover Image

Należność publicznoprawna uszczuplona przestępstwem skarbowym jako korzyść majątkowa podlegająca przepadkowi
Public receivables reduced by a fiscal crime as a material benefit which are subject to forfeiture

Author(s): Andrzej Jezusek
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: tax; forfeiture; material benefit; public receivables

Summary/Abstract: Przedmiotem opracowania jest możliwość orzeczenia przepadku korzyści majątkowej wynikającej z przestępstwa wiążącego się z brakiem zadeklarowania lub uiszczenia należności publicznoprawnej. Autor twierdzi, że ww. korzyść majątkowa nie może podlegać pPrzedmiotem opracowania jest możliwość orzeczenia przepadku korzyści majątkowej wynikającej z przestępstwa wiążącego się z brakiem zadeklarowania lub uiszczenia należności publicznoprawnej. Autor twierdzi, że ww. korzyść majątkowa nie może podlegać przepadkowi, ponieważ nie wiążę się ona z żadnym konkretnym składnikiem majątkowym. Nadto Kodeks karny skarbowy odróżnia instytucję przepadku korzyści majątkowej od instytucji obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej. The subject of this study is the admissibility of an imposition of forfeiture of a material benefit received from a crime which relates to lack of declaration or payment of public receivable. The author states that such material benefit cannot be subject to forfeiture because it is not related to any specific property component. In addition the Penal Fiscal Code distinguishes forfeiture of a material benefit from an imposition of a duty of payment of public receivables.

  • Issue Year: 21/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 139-163
  • Page Count: 15
  • Language: Polish