Households Investments in the Residential Real Estate Market Cover Image

Inwestycje gospodarstw domowych na rynku nieruchomości mieszkaniowych
Households Investments in the Residential Real Estate Market

Author(s): Jan Konowalczuk
Subject(s): Business Economy / Management
Published by: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Keywords: real estate market; investments; households

Summary/Abstract: Rynek nieruchomości mieszkaniowych jest miejscem lokowania kapitału różnorodnych podmiotów, między innymi gospodarstw domowych. Umożliwia on nie tylko zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych, ale również bezpieczne lokowanie wolnych środków pieniężnych. W artykule autorka bada skalę i dochodowość inwestycji gospodarstw domowych w ten segment nieruchomości, na podstawie transakcji odnotowanych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2004-2016. The residential real estate market is the place of capital placement for various entities, including households. It not only allows meeting the housing needs of households, but also enables investment of available funds. In the article, the author examines the scale and profitability of household investments in this real estate segment, based on transactions recorded in GZM Metropolis in the years 2004-2016.

  • Issue Year: 1/2018
  • Issue No: 103
  • Page Range: 21-28
  • Page Count: 8
  • Language: Polish