In the Shadow of Tradition, Phobias and not Always Competence Cover Image

W cieniu tradycji, fobii i nie zawsze kompetencji
In the Shadow of Tradition, Phobias and not Always Competence

Author(s): Marceli Kosman
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Na postawione przez redakcję „Przeglądu Zachodniego” pytania mogę zgodnie ze swymi kompetencjami odpowiedzieć wycinkowo, ale z uwzględnieniem dosyć odległej perspektywy czasowej, biorąc pod uwagę mój warsztat badawczy oraz doświadczenia wynikające z wieloletniej pracy ze studentami w ramach przedmiotu Historia dyplomacji. A także z kierowania na Wydziale (do 2008 r. Instytucie) Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza od kilkunastu lat zespołem badawczym nad kulturą polityczną w Polsce, w którym uczestniczą humaniści z polskich ośrodków oraz z zagranicy.

  • Issue Year: 330/2009
  • Issue No: 03
  • Page Range: 67-76
  • Page Count: 10
  • Language: Polish