Reviews Cover Image

Oceny i omówienia
Reviews

Author(s): Magdalena Dobkiewicz, Łukasz Popławski, Andrzej Sakson, Marceli Kosman, Bogumił Rudawski, Dariusz Jeziorny
Subject(s): Review
Published by: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Summary/Abstract: Jerzy Kłoczowski (red.), Przeszłość dla przyszłości. Historycy o Polsce w Europie, Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej, Lublin 2010, 203 ss. Traktaty polsko-austriackie z lat 1955-1989. Wybór umów dwustronnych, opr. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Łodz, 2011, 245 ss. Zalán Bognár (red.), „Malenkij robot”, „Egyetlen bününb a származászunk volt...”. Német és Magyar polgari lakosos deportálása „Malenkij robot” – ra a Sztálini lágerekbe 194445-1955 „Unsere einzige Schuld war die Abstammung...”. Die Verschleppung deutscher und ungarischer Zivilisten zur Zwangsarbeit in die stalinistischen Lager 194445-1955, Pécs 2011, 407 ss. Eryk Krasucki, Michał Przyborowski, Radosław Skrycki (red.), Studia z dziejów polskiego anarchizmu, Wyd. Szczecinskie Towarzystwo Naukowe oraz Instytut Historii i Stosunko´w Mie˛dzynarodowych Uniwersytetu Szczecin´ skiego, Szczecin 2011, 382 ss. Anna Estera Mrozewicz, Śladami ekfrazy. Duńscy pisarze wspo´ łcześni wobec sztuk wizualnych, Poznan, 2010, 343 ss. Teresa Sołdra-Gwiżdż, Socjologia wobec Śląska – jedność czy wielość?, Opole 2010, 344 ss. Sławomir Łukasiewicz, Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971 , Warszawa, Lublin 2010, 437 ss.

  • Issue Year: 342/2012
  • Issue No: 02
  • Page Range: 289-304
  • Page Count: 18
  • Language: Polish