Theatre, drama, closet drama, art literature Cover Image

Divadlo, drama, knižná dráma, umelecká literatúra
Theatre, drama, closet drama, art literature

Author(s): Viera Žemberová
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts
Published by: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Summary/Abstract: Book review: Divadlo v české a slovenské literatuře. Sborník z mezinárodní literárněvědné konference konané v Opavě 13. a 14. září 2005. Redakce Mgr. Jakub Chrobák, PhD. Opava: Ústav bohemistiky a knihovnictví. Filozofi ckopřírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě 2007. 117 strán.

  • Issue Year: 57/2009
  • Issue No: 01
  • Page Range: 108-110
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak