Consumer Confidence Linkages among European Union Countries: Cluster Analysis Cover Image

Consumer Confidence Linkages among European Union Countries: Cluster Analysis
Consumer Confidence Linkages among European Union Countries: Cluster Analysis

Author(s): Monika Medikienė, Mindaugas Dapkus, Dimitrios Maditinos
Subject(s): Economy, Marketing / Advertising
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Consumer expectations; Consumer confidence; Determinants of consumer confidence; Cluster Analysis; Economic behaviour;

Summary/Abstract: In this study we aim to reveal consumer confidence linkages among EU countries using hierarchical cluster analysis method. Identifying clusters in terms of consumer confidence structure, we strive to reveal countries with similar consumers’ socio-economic behaviour patterns. Results show that consumer confidence structure similarities define clusters of EU countries, located in the same sub-region of Europe in cases of all Northern Europe countries and almost all Western Europe countries (excluding Netherlands and Luxembourg). We find that Southern and Central-Eastern EU countries don’t have a single socio-economic behaviour pattern, but rather tend to distribute to various clusters in terms of consumer confidence structure. Straipsniu siekiama atskleisti ES valstybių tarpusavio ryšius vartotojų ekonominių lūkesčių srityje, taikant klasterinės analizės metodą. Nustatant šalių klasterius vartotojų ekonominių lūkesčių atžvilgiu siekiama atskleisti šalių grupes, kurių vartotojams būdinga panaši socioekonominė elgsena. Tyrimo rezultatai parodė, kad Šiaurės Europos ES šalių atveju ir beveik visų Vakarų Europos ES šalių atveju (išskyrus Nyderlandus ir Liuksemburgą), vartotojų ekonominių lūkesčių struktūros panašumai ES šalyse skatina klasterių formavimąsi pagal atitinkamą Europos geografinę šalių klasifikaciją. Rezultatai taip pat parodė, kad Pietų bei Vidurio ir Rytų ES valstybių ekonominių lūkesčių struktūros skirtumai lemia jų pasiskirstymą į skirtingus klasterius ekonominių lūkesčių struktūros atžvilgiu.

  • Issue Year: 12/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 27-50
  • Page Count: 24
  • Language: English