Business cycle: the aspect of amortization period Cover Image

Verslo ciklai: amortizacijos laikotarpio aspektas
Business cycle: the aspect of amortization period

Author(s): Mindaugas Dapkus, Birutė Romikaitytė
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: verslo ciklas; svyravimo amplitudė; periodas; inovacinė politika; business cycle; amplitude; period; innovational policy;

Summary/Abstract: Straipsnyje pateikiamas alternatyvus verslo ciklo modelis, kuris leidžia paaiškinti kitų autorių empiriniuose ty¬rimuose atskleistus dėsningumus, atsispindinčius verslo ciklo amplitudės ir periodo kitimu. Siame teoriniame tyrime ypatingas vaidmuo skiriamas produktų amortizacijos laikotarpiui, laikant, kad pastarasis yra esminis ap¬sprendžiant ir verslo ciklo periodo trukmę. This article presents the alternative business cycle model, which, alongside the possibility to proof the inevitability of business cycle existence, allows to explain the consistent patterns, reflected in changes of business cycle amplitu-de and period, that were revealed in other authors‘ research. This theoretical research emphasizes the specific role of products‘ amortization period for the formation of the business cycle.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 39
  • Page Range: 53-65
  • Page Count: 13
  • Language: Lithuanian