The Evaluation of Current Account Balance Impact to Economy Cover Image

Einamosios sąskaitos saldo poveikio ekonomikai tyrimas
The Evaluation of Current Account Balance Impact to Economy

Author(s): Mindaugas Dapkus, Lina Garšvienė
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Einamosios sąskaitos saldo; Pajamų lygis; Ekonomikos atvirumas; Rezervai; Europos Sąjungos šalys; Regresinė analizė; Current account balance; GDP per capita; Economic openness; Foreign reserve; European Union countries; Regression model

Summary/Abstract: Straipsnyje vertinamas einamosios sąskaitos saldo poveikis šalies pajamų lygiui. Tyrimu siekiama paaiškinti einamosios sąskaitos saldo poveikį šalies pajamų lygiui atsižvelgiant į ekonomikos atvirumo, rezervų ir vidaus investavimo kintamuosius Europos Sąjungos šalių pavyzdžiu. The article evaluates the current account balance impact to countries income level. The goal of this article was to evaluate the current account balance impact to countries income level, considering countries openness, its total reserve (except gold) and investment levels in European Union countries.

  • Issue Year: 6/2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 87-97
  • Page Count: 11
  • Language: Lithuanian