Man and Pets: A Moral Theologian’s Reflections Cover Image

Człowiek i zwierzęta towarzyszące. Refleksje teologa moralisty
Man and Pets: A Moral Theologian’s Reflections

Author(s): Krzysztof Smykowski
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Teologii
Keywords: człowiek; teologia moralna; zwierzęta domowe; zwierzęta towarzyszące

Summary/Abstract: Celem artykułu jest podjęcie teologicznomoralnej refleksji nad relacją człowieka wobec zwierząt mu towarzyszących, do których zalicza się psy, koty, niektóre gatunki ptaków, gryzoni i gadów. Badania interdyscyplinarne wskazują na pozytywny wpływ kontaktu ze zwierzętami na psychiczny i emocjonalny rozwój człowieka. Należy podkreślić, że właściciel posiada moralny obowiązek opieki nad zwierzętami, która wyraża się poprzez zapewnienie im odpowiedniego pożywienia i właściwych warunków bytowania oraz utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Współcześni ludzie jednak często nie wywiązują się właściwie z tych zadań. Nie brakuje przypadków okrucieństwa. Nierzadkie jest jednak także traktowanie zwierząt jak człowieka i otaczanie ich nieproporcjonalną troską, co budzić musi poważne zastrzeżenia moralne.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 32
  • Page Range: 445-460
  • Page Count: 16
  • Language: Polish