Implications of philosophical nature of the truth in the depiction of Hans Urs von Balthasar’s Cover Image

Implikacje filozoficznej natury prawdy w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara
Implications of philosophical nature of the truth in the depiction of Hans Urs von Balthasar’s

Author(s): Krzysztof Smykowski
Subject(s): Christian Theology and Religion, Philosophy
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: aim; Balthasar; cognition; God; joy; philosophy; sign; theology; truth

Summary/Abstract: Hans Urs von Balthasar sformułował swoją teorię prawdy lozocznej, odwołując się do znanych od starożytności pojęć: natury, wolności, tajemnicy i uczestnictwa. Ta koncepcja posiada liczne implikacje. Istnieje możliwość poznania prawdy bez odniesienia do elementu nadprzyrodzonego. Cały byt jest szyfrem i znakiem, a z obcowania z nim płynie dla człowieka radość. Wreszcie Absolut jawi się jako zasada i cel całego świata. Tworząc swój system Balthasar nawiązywał do poglądów wielu myślicieli, podejmując także twórczy dialog z filozofią współczesną, przede wszystkim z myślą Martina Heideggera i Karla Jaspersa.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 31
  • Page Range: 67-75
  • Page Count: 9
  • Language: Polish