Hans Urs von Balthasar’s philosophical nature of the truth Cover Image

Hansa Ursa von Balthasara filozoficzna natura prawdy
Hans Urs von Balthasar’s philosophical nature of the truth

Author(s): Krzysztof Smykowski
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: Balthasar; freedom; mystery; nature; participation; philosophy; truth

Summary/Abstract: Hans Urs von Balthasar, znany szerszemu gronu czytelników przede wszystkim jako teolog, w swoich rozważaniach zajmował się także kwestiami filozoficznymi. Do najważniejszych z nich należy zagadnienie prawdy i jej filozoficzna natura, określana przez autora jako prawda świata. Korzystając z bogatego dorobku poprzedników dokonuje jej charakterystyki odwołując się do klasycznych pojęć: natury, wolności, tajemnicy i uczestnictwa, niekiedy nadając im nową interpretację. Tworzy w ten sposób niezwykle spójny system będący podstawą dla podjęcia rozważań o prawdzie, dobru i pięknie z perspektywy Objawienia Bożego.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 27
  • Page Range: 47-62
  • Page Count: 16
  • Language: Polish