The history of the Polish Church in the service of man, family and nation Cover Image

Dzieje Kościoła polskiego służbą na rzecz człowieka, rodziny i narodu
The history of the Polish Church in the service of man, family and nation

Author(s): Piotr Zwoliński
Subject(s): History of Church(es), Systematic Theology, Sociology of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: History of Polish Church; service of Church;

Summary/Abstract: Skromne ramy artykułu nie pozwalają na wieloaspektowe zaprezentowanie tego zagadnienia. Założeniem autora było przedstawienie w sposób syntetyczny roli Kościoła w dziejach naszego kraju na rzecz pokoleń Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania w nich świadomości narodowej, kształtowaniu idei polskości i budzeniem postaw patriotycznych.

  • Issue Year: 10/2001
  • Issue No: 1
  • Page Range: 167-176
  • Page Count: 10
  • Language: Polish