Mountain passions of Bishop Józef Rozwadowski Cover Image

Górskie pasje biskupa Józefa Rozwadowskiego
Mountain passions of Bishop Józef Rozwadowski

Author(s): Piotr Zwoliński
Subject(s): History of Church(es), Social history, Sociology of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Diary of the Polish Tatra Society; Bishop Józef Rozwadowski; High Mountain Club;

Summary/Abstract: Wśród osób redagujących, piszących i związanych z „Pamiętnikiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” wciąż żywa jest pamięć o biskupie Józefie Rozwadowskim i jego towarzyszu tatrzańskich wspinaczek i wędrówek narciarskich – ks. prof. Ignacym Różyckim. Wynika to stąd, że ci księża związani byli z krakowskim środowiskiem taternickim i na trwałe wpisali się w dzieje tamtejszego Klubu Wysokogórskiego. Obaj należeli do starszej generacji taterników, którzy swoje zainteresowania wspinaczkowe i górskie realizowali już w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Obaj byli członkami zwyczajnymi Klubu Wysokogórskiego w Krakowie.

  • Issue Year: 10/2001
  • Issue No: 1
  • Page Range: 41-44
  • Page Count: 4
  • Language: Polish