Abortion and its criminal aspects Cover Image

Aborcja i jej aspekty karne
Abortion and its criminal aspects

Author(s): Grzegorz Leszczyński
Subject(s): Christian Theology and Religion, Criminal Law, Existentialism, Health and medicine and law, Philosophy of Law, Sociology of Religion
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Keywords: Abortion; human life; existence; Church; criminal law;

Summary/Abstract: Doktryna i Magisterium Kościoła, opierając swoje nauczanie na Starym i Nowym Testamencie, od samego początku istnienia Kościoła jasno i precyzyjnie stawały w obronie świętości i nienaruszalności ludzkiego życia od samego początku jego istnienia, czyli od poczęcia w łonie matki aż do naturalnej śmierci. Współczesne spojrzenie na zagadnienie wolności człowieka i jego wynaturzone odniesienie do możności decydowania o wszystkim, co z człowiekiem jest związane, sprawiło, że problem aborcji, jednoznaczny i precyzyjny w nauczaniu Kościoła, stał się dla wielu ludzi nie do pogodzenia z nowoczesną wizją człowieka i świata. W takim kontekście niezwykle ważne wydaje się nam, by skupić naszą uwagę na zagadnieniach, które dotyczą skutecznego przerwania ciąży, a jednocześnie jego aspektów prawnych w prawie karnym Kościoła.

  • Issue Year: 10/2001
  • Issue No: 1
  • Page Range: 57-65
  • Page Count: 9
  • Language: Polish