Agnieszka Gabriela Romanko, Mediacja w sprawach
administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2016, ss. 322 Cover Image

Agnieszka Gabriela Romanko, Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2016, ss. 322
Agnieszka Gabriela Romanko, Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2016, ss. 322

Author(s): Grzegorz Leszczyński
Subject(s): Book-Review
Published by: Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
  • Issue Year: 25/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 128-131
  • Page Count: 5
  • Language: Polish