Selection criteria and educational purpose of the texts in the textbook Speak what you want by Magdalena Mitrewa and Stanisław Dubisz Cover Image

Kryteria wyboru i cel edukacyjny tekstów w podręczniku Mówta, co chceta autorstwa Magdaleny Mitrewej i Stanisława Dubisza
Selection criteria and educational purpose of the texts in the textbook Speak what you want by Magdalena Mitrewa and Stanisław Dubisz

Author(s): Magdalina Mitrewa
Subject(s): Foreign languages learning, Applied Linguistics, Polish Literature, Western Slavic Languages, Sociology of Culture, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Speak what you want by Magdalena Mitrewa and Stanisław Dubisz; educational purpose of the texts;

Summary/Abstract: Specyfika polonistyki zagranicznej „nie przejawia się w odmienności uprawianego przedmiotu, którym jest ‘literatura polska i język polski, ich stan współczesny oraz historia’ (Słownik... 1964: 894) ani też we wspólnym – z natury rzeczy – nauce uprawianej w Polsce i za granicą celu działań poznawczych, na ten sam przedmiot skierowanych. Mając charakter naukowy, cel ten pozostaje autonomicznym, nie podporządkowany aktualnym względom politycznym, ekonomiczny, a nawet – ośmielę się powiedzieć – narodowym”, stwierdza A. Nowicka-Jeżowa, która powołuje się na wypowiedzi polonistów polskich i zagranicznych, podkreślając: „Swoistość polonistyki zagranicznej wynika […] z perspektywy poznawczej: usytuowania badacza poza obszarem kultury polskiej”, ponieważ „polonistyka zagraniczna, która wyrasta z odmiennej gleby kulturowej, postrzega badany przedmiot inaczej niż nauka polska” (Nowicka-Jeżowa 2001: 27).

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 17
  • Page Range: 539-543
  • Page Count: 5
  • Language: Polish