Reviews Cover Image
  • Price 4.50 €

Recencje
Reviews

Author(s): Marzena Guz, Magdalina Mitrewa
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA
Keywords: Communication; Flowers in the language;

Summary/Abstract: POLSKA POLITYKA KOMUNIKACYJNOJĘZYKOWA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU, pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty, Dom Wydawniczy .Elipsa., Warszawa 2005, s. 419 DOROTA PIEKARCZYK, KWIATY WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKOWYM OBRAZIE ŚWIATA, (Literatura Lingwistyka nr 7), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 240

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 01
  • Page Range: 57-69
  • Page Count: 11
  • Language: Polish