Linguistic Vision of the World in Glottodidactics Cover Image
  • Price 3.90 €

JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA W GLOTTODYDAKTYCE
Linguistic Vision of the World in Glottodidactics

Author(s): Magdalina Mitrewa
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA
Keywords: glottodydaktyka; polszczyzna; język polski dla obcokrajowców; język polski jako obcy;
  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 03
  • Page Range: 75-80
  • Page Count: 6
  • Language: Polish