Profile of Consumers Using Catering Services Cover Image

Profil konsumentów korzystających z usług gastronomicznych
Profile of Consumers Using Catering Services

Author(s): Beata Kolny
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: usługi gastronomiczne; konsument

Summary/Abstract: Wiedza na temat cech konsumentów jest ważna dla usługodawców kreujących ofertę usługową. Celem artykułu jest zaprezentowanie profilu społeczno-demograficzno-ekonomicznego konsumentów, którzy korzystają z usług gastronomicznych.Do napisania artykułu wykorzystano wtórne źródła informacji, które są uzupełnione danymi ze źródeł pierwotnych pozyskanych przez autorkę w trakcie ogólnopolskich badań techniką ankiety internetowej, na próbie 1075 respondentów. Z badań wynika,że konsument usług gastronomicznych jest najczęściej osobą młodą, z wyższym wykształceniem, mieszkającą w dużym mieście, o bardzo dobrej i dobrej sytuacji materialnej, a także dbającą o swój wygląd i lubiącą spędzać czas aktywnie.

  • Issue Year: 372/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 66-74
  • Page Count: 9
  • Language: Polish