The Offer of Companies Providing Leisure-Related Services
in the Light of the Concept of Experiential Marketing Cover Image

Oferta przedsiębiorstw świadczących usługi zagospodarowujące czas wolny w świetle koncepcji marketingu doświadczeń
The Offer of Companies Providing Leisure-Related Services in the Light of the Concept of Experiential Marketing

Author(s): Beata Kolny
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Tourism, Socio-Economic Research
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: czas wolny; marketing doświadczeń; usługi

Summary/Abstract: Celem artykułu badawczego jest zaprezentowanie oferty przedsiębiorstw usługowych oraz opinii konsumentów na temat wybranych aspektów rynku usług zagospodarowujących czas wolny wpisujących się w koncepcję marketingu doświadczeń.Oferta kreowana przez przedsiębiorstwa świadczące usługi zagospodarowujące czas wolny opiera się na silnych emocjach wywoływanych przez istotne dla konsumenta doświadczenia i doznania generowane w czasie przed dokonaniem zakupu, w trakcie procesu świadczenia usługi, a także we wszystkich punktach styku z placówką usługową, do jakich może dojść w czasie późniejszym. Do napisania artykułu zostały wykorzystane wtórne źródła informacji, które uzupełniono danymi ze źródeł pierwotnych pozyskanych przez autorkę w trakcie ogólnopolskich badań techniką ankiety internetowej na próbie 1075 respondentów. Z badań wynika, że konsumenci coraz częściej poszukują form spędzania czasu wolnego zapewniających niezapomniane wrażenia i wzrost emocji.

  • Issue Year: 371/2017
  • Issue No: 6
  • Page Range: 142-150
  • Page Count: 9
  • Language: Polish