The emphasis of the verb in the Sarajevo speech in relation to Mostar speech and Bosnian standard language Cover Image
  • Price 5.00 €

Akcenat glagola u sarajevskom govoru u odnosu na mostarski govor i bosanski standardni jezik
The emphasis of the verb in the Sarajevo speech in relation to Mostar speech and Bosnian standard language

Author(s): Jasmin Hodžić
Subject(s): Phonetics / Phonology, Historical Linguistics, Comparative Linguistics, Sociolinguistics, South Slavic Languages, Philology
Published by: Međunarodni forum Bosna
Keywords: Bosnian language; accents; history of language;

Summary/Abstract: Savremeni bosanski jezik, za razliku od crnogorskog, hrvatskog i srpskog jezika, još uvijek najbolje čuva klasični standardni akcenatski sistem. On je dat prema progresivnim novoštokavskim govorima koji su poslužili kao osnovica nekadašnjeg srpskohrvatskog standarda i koji se tradicionalno već naziva Vuk-Daničićev akcenatski sistem. Prema tom sistemu bosanski standard, kao i bosanski govori pojedinačno, prave i određene minimalne otklone, a koji opet nisu takve naravi da bi sistem doveli u pitanje. U vezi s navedenim nije nimalo nebitno da su bosanskohercegovački govori u izrazito preovladavajućoj mjeri novoštokavski.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 78-79
  • Page Range: 203-212
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian