Language of poetic text between literal and figurative Cover Image

Jezik poetskog teksta između doslovnog i figurativnog
Language of poetic text between literal and figurative

Author(s): Jasmin Hodžić
Subject(s): Literary Texts
Published by: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine
Keywords: Ali-paša na Hercegovini; varijante; narodna književnost; figurativni jezik; metafora; ironija

Summary/Abstract: Ovaj rad sadrži kontrastivnu analizu među datim varijantama lirske narodne pjesme Ali-paša na Hercegovini, s posebnim osvrtom na najnoviju varijantu koju ovom prilikom donosimo u javnost. Posebna analiza usmjerena je na lingvistički aspekt izgradnje poetskog teksta, odnosno, stilistički aspekt figurativnog jezika na primjeru ironije i metafore.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 1-3
  • Page Range: 107-116
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian