Introduction Cover Image

Wprowadzenie
Introduction

Author(s): Stefan M. Kwiatkowski
Subject(s): Editorial
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Summary/Abstract: Praca i edukacja stanowiły – i nadal stanowią – istotną wartość w życiu ludzi, którzy poszukują życiowej mądrości, opartej o rzetelną pracę i wiedzę. W panoramie rozwijających się w szerokim zakresie nauk i subdyscyplin naukowych poczesne miejsce zajmuje pedagogika pracy, jako nauka ucząca i wskazująca, jak kształtować swoją i innych karierę zawodową, etos pracy i etos wiedzy, podlegające nieustannej modyfi kacji na skutek rozwoju cywilizacyjnego. To praca i edukacja są tymi skrzydłami bytu ludzkiego, które czynią go dojrzałym w sferze osobowościowej i społecznej.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 5-6
  • Page Count: 2
  • Language: Polish