Competences of the future Cover Image

Kompetencje przyszłości
Competences of the future

Contributor(s): Stefan M. Kwiatkowski (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: rynek pracy; kompetencje społeczne; nowoczesne technologie; kompetencje cyfrowe; doradztwo zawodowe
Summary/Abstract: Kompetencje to jeden z najważniejszych obszarów współpracy europejskiej, a zdefiniowanie kompetencji kluczowych na poziomie krajowym i europejskim to priorytet przekrojowy łączący rożne programy i inicjatywy Unii Europejskiej. Publikacja daje podstawę do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat przyszłości metod kształcenia umiejętności i rozwoju edukacji w tym zakresie. Nacisk został położony m.in. na kształcenie kompetencji obywatelskich, przedsiębiorczości oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb uczniów oraz ich kulturowego kapitału. Podkreślono także rolę nowoczesnych technologii oraz wyzwania związane z ich zastosowaniem w edukacji szkolnej.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65591-52-4
  • Page Count: 489
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish