The Polish Pueri Cantores Federation is twenty years old Cover Image

Polska Federacja Pueri Cantores ma dwadzieścia lat
The Polish Pueri Cantores Federation is twenty years old

Author(s): Adam Kozak
Subject(s): Christian Theology and Religion, Music, Review
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Summary/Abstract: Nikt chyba nie przypuszczał w 1903 roku, kiedy święty papież Pius X wzywał do odnowy muzyki kościelnej między innymi przez powrót do pięknej i bogatej tradycji śpiewu chłopców w liturgii Kościoła, że na początku XXI wieku na całym świecie będzie blisko 40 000 młodych śpiewaków, którzy modlitwą, pięknem śpiewu i kierowaniem się wartościami chrześcijańskimi będą wyznawać wiarę w Boga. Nikt też chyba nie przypuszczał, że w Polsce, której wtedy jeszcze nie było na mapach świata, istnieć będzie organizacja zrzeszająca małych śpiewaków dla służby pięknu liturgii. Dziś z radością cieszymy się – jeszcze wprawdzie skromnym, ale jakże pięknym i bogatym – dwudziestoleciem Polskiej Federacji Pueri Cantores

  • Issue Year: 10/2012
  • Issue No: 10
  • Page Range: 137-141
  • Page Count: 5
  • Language: Polish