Pro Musica Sacra Cover Image

Pro Musica Sacra
Pro Musica Sacra

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Subject(s): History, Fine Arts / Performing Arts, Theology and Religion
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2083-4039
Online-ISSN: 2391-6729
Status: Active

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 10/10
 • Issue No. 11/11
 • Issue No. 12/12
 • Issue No. 13/13
 • Issue No. 14/14
 • Issue No. 15/15
 • Issue No. 16/16
 • Issue No. 17/17
 • Issue No. 18/18
 • Issue No. 19/19
 • Issue No. 20/20
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

"Pro Musica Sacra" jest naukowym czasopismem podejmującym zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej. Rocznik ten w obecnym kształcie ma następującą strukturę: I – Artykuły i rozprawy; II – Uwagi, polemiki, komunikaty; III – Recenzje i sprawozdania. Staramy się, by zamawiane artykuły dotyczyły następujących dziedzin związanych z tematyką muzyki kościelnej: chóralistyka; kompozycje muzyki religijnej; organy; chorał gregoriański; liturgika; historia muzyki kościelnej; wykonawstwo muzyki kościelnej. W skład redakcji wchodzą redaktorzy odpowiedzialni m.in. za wymienione tematy (redaktorzy tematyczni), będący pracownikami pierwszego i jak na razie jedynego w Polsce Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, pierwszego kierunku – Muzyka kościelna. Połączenie sił dwóch uczelni: Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jak nigdy dotąd daje gwarancję pełnego spojrzenia na problematykę związaną z zagadnieniem muzyki kościelnej.