Reviews Cover Image

Recenzje
Reviews

Author(s): Tomasz Jurek, Marcin Starzyński, Adam Kozak, Sobiesław Szybkowski, Michał Bartoszak, Zbigniew Chodyła
Subject(s): History, Review, Book-Review
Published by: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Reviews; Book-Reviews; History; Annales;

Summary/Abstract: Reviews: Verwandtschaft – Freundschaft – Feindschaft. Politische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit Friedrich Barbarossas, hg. von Knut Görich und Martin Wihoda, Wien-Köln-Weimar 2019 (Tomasz Jurek, Poznań); Sébastien Rossignol, Maiestas principum. Herzogsurkunden als Medien der Herrschaftsrepräsentation in Schlesien, Pommern und Pommerellen (1200-1325), Wiesbaden2019 (Tomasz Jurek, Poznań); Libor Jan, Wer war Meister Heinrich der Walch? Ein fiktiver Notar in einer realenKönigskanzlei, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 73, 2017 (TomaszJurek, Poznań); Janusz Bieniak, Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, Warszawa 2018(Tomasz Jurek, Poznań); Běla Marani - Moravová, Peter von Zittau. Abt, Diplomat und Chronist der Luxemburger, Ostfildern 2019 (Tomasz Jurek, Poznań); Dagmara Adamska, Wieś – miasteczko – miasto. Średniowieczne osadnictwo w dorzeczugórnej i środkowej Oławy, Łomianki 2019 (Tomasz Jurek, Poznań); Mateusz Goliński, Dzieje miast praskich do początku XV wieku, Kraków 2018(Marcin Starzyński, Kraków); Tyler Lange, Excommunication for Debt in Late Medieval France. The Business of Salvation, New York 2016 (Adam Kozak, Poznań); Acta correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407-1410 comparata, ed. JanAdámek, Praha 2018 (Adam Kozak, Poznań); Statuta et acta rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614, edd. FrantišekŠmahel, Gabriel Silagi, Praha 2018 (Tomasz Jurek, Poznań); Přemysl Bar, Diplomacie, právo a propaganda w pozdním středověku. Polsko-litevskáunie a Řad německých rytířů na kostnickém koncilu (1414-1418), Brno 2017 (Sobiesław Szybkowski, Gdańsk); Polonica XVI wieku w zbiorach Biblioteki Raczyńskich. Katalog, opr. Dorota Gołębiewska, Biblioteka Raczyńskich, Poznań 2019 (Michał Bartoszak, Poznań); Tomasz Graff, Marcin Campius Wadowita (ok. 1587 – 1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2018 (Tomasz Gałuszka, Kraków); Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771-1776, Warszawa– Bellerive-sur-Allier 2017 (Zbigniew Chodyła, Poznań); Maria Pidłypczak - Majerowicz, Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum, Wrocław 2019 (Michał Bartoszak, Poznań).

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 85
  • Page Range: 239-285
  • Page Count: 47
  • Language: Polish