Education of speech‑language therapists at University of Łódź – the history and present day Cover Image

Kształcenie logopedów na Uniwersytecie Łódzkim – historia i współczesność
Education of speech‑language therapists at University of Łódź – the history and present day

Author(s): Ewa Gacka, Irena Jaros
Subject(s): Language and Literature Studies, Education and training
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: logopedics; education of speech therapists; University of Łód;; logopedia; kształcenie logopedów; Uniwersytet Łódzki

Summary/Abstract: Polish logopedics has been undergoing many dynamic changes, among others in the field of education of speech therapists. The article presents the history and present day of logopedic academic milieu in Łodź, in which the significant role has been played by the university.W ostatnim ćwierćwieczu obserwuje się dynamiczne zmiany w polskiej logopedii, obejmujące także kształcenie logopedów. Artykuł prezentuje historię i współczesność łódzkiej logopedii akademickiej, w której rozwoju znaczącą rolę odegrał Uniwersytet Łódzki.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 21-30
  • Page Count: 10
  • Language: Polish