Report from the national scientific conference entitled

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kryzys przywództwa we współczesnej polityce” (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 13-14 maja 2010 r.)
Report from the national scientific conference entitled "Leadership Crisis in Contemporary Politics" (University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, 13-14 May 2010)

Author(s): Szymon Bachrynowski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Conference Report
Published by: Fundacja Niepodległości

Summary/Abstract: Refleksja na temat przywództwa obejmuje dziś wiele aspektów – od teoretycznych po empiryczne. Nowego ujęcia stale wymagają między innymi modele przywództwa czy pojęcie charyzmy, zwłaszcza w świetle nieustannie dostarczanych nam przez życie przykładów.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 3
  • Page Range: 115-117
  • Page Count: 3
  • Language: Polish