Między znakiem a słowem we współczesnej polskiej literaturze „HTML”. Postawangardowi spadkobiercy modernistycznej typografii Cover Image

From sign to word in contemporary Polish “HTML literature”. Post-avant-garde heirs of modernist typography
Między znakiem a słowem we współczesnej polskiej literaturze „HTML”. Postawangardowi spadkobiercy modernistycznej typografii

Author(s): Aneta Pawłowska, Anna Wendorff
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Architecture, Visual Arts, Sociology of Art
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Keywords: Great Avant-garde movement; “HTML literature”; visual arts; 20th and 21st century; Polish avant-garde poetry
  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 19
  • Page Range: 273-289
  • Page Count: 17
  • Language: English