Art Inquiry Cover Image

Art Inquiry
Art Inquiry

Publishing House: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0459-8954
Status: Active

 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 16
 • Issue No. 17
 • Issue No. 18
 • Issue No. 19
 • Issue No. 20
 • Issue No. 21
 • Issue No. 22
 • Issue No. 23
 • Issue No. 24
 • Issue No. 25
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Rocznik „Art Inquiry” stanowi kontynuację wydawnictwa ciągłego „Recherches sur les arts”, które stanowiło odrębną serię w ramach „Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź”. W ramach serii „Recherches sur les arts” ukazało się 9 tomów. Wydawane były w językach kongresowych. Początkowo redaktorem ich była Eliza Małek, a od 1996 roku Grzegorz Sztabiński. Pismo „Art Inquiry” ukazuje się od 1999 roku pod redakcją Grzegorza Sztabińskiego. W 2000 roku współredaktorem został Ryszard W. Kluszczyński, a w 2010 w skład redakcji weszli jeszcze Andrzej M. Bartczak i Krzysztof Stefański.