(rev). Paweł Gondek,  Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu i Wydawnictwo KUL, Lublin  2015 Cover Image

(rec). Paweł Gondek, Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu i Wydawnictwo KUL, Lublin 2015
(rev). Paweł Gondek, Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu i Wydawnictwo KUL, Lublin 2015

Author(s): Agnieszka Lekka-Kowalik
Subject(s): Philosophy, Metaphysics
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Issue Year: 52/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 143-155
  • Page Count: 13
  • Language: Polish