Interference errors ca used by the influence of a second / foreign language in the texts written by Slovene students of Polish Cover Image

Błędy interferencyjne spowodowane wpływem innego języka obcego w wypowiedziach pisemnych Słoweńców uczących się języka polskiego
Interference errors ca used by the influence of a second / foreign language in the texts written by Slovene students of Polish

Author(s): Katarzyna Bednarska
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: language transfer;interference;Polish as a foreign language;L2;transfer językowy;interferencja;język polski jako obcy;L2

Summary/Abstract: The aim of the paper is to analyze the interference errors caused by the influence of a second language (L2) and made by Slovenes in written texts when learning Polish as a foreign language. The first part describes the theory of the influence of L2 on L3. The second part is the analysis of errors which occur on the lexical, morphological, and syntactic level of the language. The analysis was conducted on the basis of 61 essays written by the students of Polish Studies at the University of Ljubljana.Celem artykułu jest analiza błędów interferencyjnych spowodowanych wpływem języka drugiego (L2) i pojawiających się w wypowiedziach pisemnych Słoweńców uczących się języka polskiego jako obcego. W pierwszej części autorka przedstawia problematykę wpływu L2 na L3 i stan badań nad tym zagadnieniem. Druga część stanowi analizę błędów pojawiających się na poziomie leksykalnym, morfologicznym i składniowym. Podstawę analizy stanowi korpus 61 wypracowań napisanych przez studentów polonistyki Uniwersytetu w Lublanie.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 22
  • Page Range: 295-305
  • Page Count: 11
  • Language: Polish