Teaching Specialist Vocabulary at the Linguistics for Business Specialization Cover Image

Słownictwo specjalistyczne w nauczaniu języka słoweńskiego jako obcego na kierunku lingwistyka dla biznesu
Teaching Specialist Vocabulary at the Linguistics for Business Specialization

Author(s): Katarzyna Bednarska
Subject(s): Foreign languages learning
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Linguistics for business; teaching Slovene as a foreign language; specialist vocabulary; Slovene studies

Summary/Abstract: The aim of the article is to present the methods and techniques used for specialist content-based courses of Slovene language taught as a part of the newly launched study program at the University of Lodz - Linguistics for Business. The content of the courses focuses on three fields: logistics, finances and computer studies. Due to the lack of specially designed materials for teaching this type of courses the author will introduce her own alternative materials, collected from different sources such as newspapers and magazines, the Internet and textbooks for vocational education. A short overview of syllabi for Linguistics in Business will be taken. Celem referatu jest przedstawienie sposobów nauczania słoweńskiego języka specjalistycznego na nowo otwartym na Uniwersytecie Łódzkim kierunku lingwistyka dla biznesu. Studiując go, studenci poznają słownictwo specjalistyczne z trzech dziedzin: logistyki, finansów i informatyki. Ponieważ ani na rynku słoweńskim, ani na polskim nie istnieją gotowe pomoce naukowe, na podstawie których można by było przeprowadzić tego typu zajęcia, autorka artykułu prezentuje materiały alternatywne, pozyskane z takich źródeł jak gazety i czasopisma, Internet i podręczniki do szkół zawodowych. Ponadto, w ostatniej części artykułu został przedstawiony program całego kierunku lingwistyka dla biznesu.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 24
  • Page Range: 205-212
  • Page Count: 8
  • Language: Polish